Provozní řád naturistické pláže Křetínka - Spolek naturistů KŘETÍNKA

Přejít na obsah

Provozní řád naturistické pláže Křetínka

1. Naturistické rekreační zařízení Křetínka je majetkem Spolku naturistů Křetínka a je určeno k rekreaci bez oděvu.2. Vstup cizím návštěvníkům je umožněn pouze ve smíšeném páru a za dodržení podmínek tohoto provozního řádu. Cizí návštěvníci mohou dobrovolným vstupným přispět na údržbu rekreačních prostor pláže.
3. Mladistvým  je  vstup do vyznačeného prostoru zařízení povolen pouze v doprovodu minimálně jedné dospělé osoby.
4. Návštěvníci naturistického rekreačního zařízení odkládají oděv až uvnitř vyznačeného prostoru. Pohyb bez oděvu mimo vyznačený prostor je zakázaný.
5. Koupání v prostoru rekreačního zařízení je pouze na vlastní nebezpečí a členové spolku v žádném případě nezodpovídají za případné úrazy.
6. V celém rekreačním zařízení je nutno udržovat pořádek, šetřit veškeré vybavení a neznečišťovat žádným způsobem prostor zařízení. Veškeré vlastní odpadky, včetně nedopalků cigaret, je každý návštěvník zařízení při odchodu povinnen odnést sebou.
7. Na celém území naturistického rekreačního zařízení je přísně zakázáno:
  • Zdržovat se v oděvu
  • Chovat se způsobem, který ohrožuje bezpečnost nebo majetek ostatních návštěvníků zařízení
  • Rušit hlukem klid ostatních návštěvníků
  • Znečišťovat vodní plochu nádrže
  • Pořizovat obrazový záznam bez výslovného souhlasu zobrazovaných osob
  • Rozdělávat oheň a manipulovat s otevřeným ohněm mimo vyhrazené prostory
  • Poškozovat porosty, kácet stromy a keře nebo je svévolně upravovat
  • Volné pobíhání psů
  • Chytat ryby na pláži v době od 8,oo do 19,oo hod.

8. Do prostoru zařízení není povolen vstup osobám postiženým nakažlivou chorobou, kožními parazity apod. jakož i osobám podnapilým

9. Nedodržení tohoto provozního řádu může být potrestáno vykázáním návštěvníka mimo prostor naturistického zařízení.
10. Každý člen Spolku je v případě zjištění porušení tohoto provozního řádu  povinen okamžitě zakročit za účelem sjednání nápravy  a dále následně vše ohlásit výboru Spolku.
11. Doporučujeme případný zájem o rekreaci nebo účast na některé z našich akcí telefonicky konzultovat s některým zástupcem výboru SNK (viz. Kontakty). Rádi Vám pomůžeme.


12. Na území naturistického rekreačního zařízení se vztahuje Návštěvní řád pro vodní nádrž Letovice.

Schváleno členskou schůzí 7. 2. 2015

TOPlist
J.Z. © 2014 - 2021
Vytvořeno v programu WebSite X5 Evo
Návrat na obsah